Materialprøvetaking av grunnmur

  • Kunde: Ø.M Fjeld
  • Prosjekt : Miljøsanering

Litt om prosjektet

Før et bygg kan rives, må det kartlegges hvor betongen skal deponeres. Vi hjelper til med å analysere betongstøv for å finne ut om det inneholder miljøskadelige stoffer. Noe betong inneholder for mye krom 6, og for høye verdier av dette tungmetallet innebærer at det må deponeres et spesielt sted. 

miljo1 1

Kontakt oss