Sanering

Håndtering av miljøskadelige stoffer

Vi hjelper deg med håndtering av alle typer av helse- og miljøskadelige stoffer. Fra planlegging, risikoanalyse og utførelse, til deponering og sluttbehandling.

Miljøsanering

Vi har 12 godkjente sanerere og 8 kjemikaliedykkere. Vi tar på oss jobber med PCB, kjemikalier, tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer.

Asbestsanering:

Vi er godkjente for arbeid med asbest av arbeidstilsynet og sanerer alt fra eternittplater på tak til asbestholdig rørisolasjon i fyrrom, samt sanering og demontering av fyrkjeler.

sanering

Kurs om asbest

Vi tilbyr kurs og foredrag om asbestforekomster i bygg og innføring i aktuelle lover og forskrifter. Kursene passer for byggherrer, entreprenører eller teknisk personale fra alle fagområder.

Bare en liten del av asbestholdige bygningsmaterialer i eksisterende bygningsmasser er til nå blitt sanert. Det er viktig å huske at ikke all asbest nødvendigvis må fjernes og at arbeidet med asbest medfører risiko for fiberspredning, som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Riving og reparasjon av asbest og asbestholdige materialer skal meldes til Arbeidstilsynet og skal utføres av kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet.

sanering2

Asbestforekomster

Asbest er en type mineral som har vært mye brukt i byggeindustrien på grunn av sine gode isolerende og brannhemmende egenskaper. Imidlertid er asbest også kjent for å være svært farlig og kan forårsake alvorlige helseproblemer som lungehinnekreft (mesoteliom). Derfor er det viktig å vite om det finnes asbest i bygninger, spesielt i boliger.

I Norge har det vært totalforbud mot bruk av asbest siden 1985, men dette er ikke en absolutt grense. Lagret asbestmateriell kan på tross av forbudet ha blitt brukt ved oppføring av bygg også etter 1985. Det er fortsatt mange eldre boliger(/bygningsmasser) som kan ha asbestholdige materialer i vegg- og takkonstruksjoner, gulvbelegg, isolasjon, rør og taktekking. Dette kan utgjøre en alvorlig helsefare for beboerne, spesielt hvis asbesten blir forstyrret og frigjort i form av fibre.

For å forebygge eksponering for asbest er det viktig å utføre en grundig kartlegging av alle byggematerialene i boligen, spesielt hvis boligen(/bygningsmassen) er bygget før 1990. Dette kan gjøres ved å kontakte oss i Isoteks Miljø AS som kan utføre en grundig inspeksjon og prøvetaking av materialene.

Hvis det blir oppdaget asbest i boligen (/bygningsmassen), bør det umiddelbart iverksettes tiltak for å fjerne eller begrense eksponeringen. Dette kan innebære en omfattende sanering av boligen eller bare å fjerne de asbestholdige materialene. Uansett må dette gjøres av sertifiserte fagfolk for å sikre at arbeidet blir utført på en trygg og forsvarlig måte.

For å oppsummere er det svært viktig å være oppmerksom på mulige asbestforekomster i boligen din og å iverksette eventuelle tiltak hvis det blir oppdaget asbest. Ved å utføre en grundig kartlegging av byggematerialene kan Isoteks Miljø AS bidra til å forebygge helseproblemer og beskytte deg og din familie mot eksponering for asbest.

Eksempler på steder som kan innholde asbest

asbest er ofte benyttet i gamle fyrkjeler 1

Fyrkjeler

Asbest er ofte benyttet i gamle fyrkjeler

asbest pa gamle ror her ligger asbest under sort papp og isolasjon skjult helt inne pa rorene 1

Isolering og beskyttelse av rør

Asbest på gamle rør, her ligger asbest under sort papp og isolasjon skjult helt inne på rørene

skjult asbestholdige takplater under nytt renovert tak

Renovert tak

Skjult asbestholdige takplater under nytt renovert tak

skjult asbestholdig belegg under renovert gulv

Renovert gulv

Skjult asbestholdig belegg under renovert gulv

kitt i gamle vinduer kan inneholde asbest

Kitt i vinduer

Kitt i gamle vinduer kan inneholde asbest

asbestholdige veggplatersparkeplater benyttet i fjos

Veggplater

Asbestholdige veggplater/sparkeplater benyttet i fjøs

asbestholdige plater pa vegg i gammel gymsal

Veggplater i gymsal

Asbestholdige plater på vegg i gammel gymsal

asbestholdige plater i himling og pa vegg

Himling og vegg

Asbestholdige plater i himling og på vegg

asbestholdige plater benyttet som brannskille utvendig mellom etasjer i blokk 1

Brannskille

Asbestholdige plater benyttet som brannskille utvendig mellom etasjer i blokk

asbestholdige beleggfliser 1

Beleggfliser

Asbestholdige beleggfliser

asbestholdig platekledning utvendig 1

Eternitt

Asbestholdig platekledning utvendig

asbestholdig fugemasse benyttet i vinduer

Fugemasse

Asbestholdig fugemasse benyttet i vinduer

asbestholdig flislim 1

Fliselim

Asbestholdig fliselim

asbestholdig brannisolasjon ligger ofte skjult i eldre peiser 1

Brannisolering i peis

Asbestholdig brannisolasjon ligger ofte skjult i eldre peiser

skjulte asbestforekomster i gammelt gulv industribygg

Gulv i industribygg

Skjulte asbestforekomster i gammelt gulv, industribygg

skjulte asbestforekomster vindtett under kledning bestar av asbestholdige plater

Skjulte forekomster

Skjulte asbestforekomster, vindtett under kledning består av asbestholdige plater

eternittplater pa tak

Eternitt på tak

Eternittplater på tak

Eksempler på stoffer vi hjelper deg med

  • Asbest
  • Tungmetaller
  • PCB
  • Ulike type kjemikalier

Våre spesialteam rykker ut og hjelper deg på kort varsel!

Kontakt oss

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 4 files.
Bilder sier ofte mer enn ord, legg gjerne ved situasjonsbilder. (gyldige filtyper: .jpg, .png, .doc, .pdf)