Vi tar jobben!

  • Raskere, rimeligere og bedre med innblåst isolasjon!
  • Utfører arbeid i Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus.
  • Vi isolerer huset ditt, og med over 70 års erfaring garanterer vi resultatet!

Frogner Isolering var det første firmaet i Norge som startet med blåseisolering. Firmaet ble opprinnelig startet rett etter krigen i 1946, og het da Frogner & Frogner. Firmaet endret navn til Frogner Isolering i 1983 og er i dag ett heleid datterselskap til Isoteks Miljø AS.

Våre tjenester

Isolering av loft og himling:

Knauf Supafil Frame blåseisolering kan blåses løst på kaldloft, eller direkte i himlingen ved bruk av Blow in blanket. Blåsemetoden er veldig rask og gir tettere isolasjon enn plater og ruller som må kuttes til og dyttes opp i taket. Metoden har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Isolering av vegger:

Knauf Supafil Frame blåseull for innblåsing i vegg har vært benyttet i over 30 år i USA, metoden er relativt ny i Norge. Blåsemetoden er rask og gir tettere isolasjon enn plater og ruller som må kuttes til og dyttet inn i veggen! Her brukes Blow in Blanket. Metoden har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Historien om Frogner Isolering

Frogner Isolering AS er en familiebedrift i 3. generasjon. Firmaet ble opprinnelig startet rett etter krigen i 1946, og het da Frogner & Frogner. Fra oppstart og frem til 1959 var firmaet en ren byggmesterbedrift.

I 1959 startet daværende eier Henrik Frogner opp med blåsing av steinull, i samarbeid med Elkem-Rockwool, dette i tillegg til vanlig byggmester virksomhet. Vi var landets første og eneste firma som utførte denne typen isolering, og var enerådende i landet til midt på 60-tallet. Blåse-isoleringen var fra 1959 til 1983 en tilleggs-næring til vanlig bygge næring i bedriften.

I 1983 overtok Lasse Jacob Frogner, og firmaet byttet navn til Frogner Isolering. Byggevirksomheten ble trappet ned og firmaet ble en ren isoleringsbedrift, med 3 blåsebiler.

Firmaet ble 2. januar i 1989 omdannet til AS med daværende eier Lasse Jacob Frogner som eneste aksjonær.

Frogner Isolering er i dag et heleid datterselskap av Isoteks Miljø AS

Frogner Isolering biler

To av bilene som daglig blir benyttet på våre blåseoppdrag.

Roar Vandås (isolatør) (t.v.) og daglig leder Lasse J. Frogner i Frogner Isolerings kontorlokaler.

Kontakt oss:

Hovedkontor: 63 85 12 30

E-post: post@frognerisolering.no