Adressabygget

  • Kunde: HENT
  • Oppdrag: Blåseisolering

Litt om prosjektet

Blåseisolering i nesten alle konstruksjoner i det nye bygget.

Adressabygget1000

Kontakt oss