Supersuger

Vi har en ny metode for suging av isolasjon, med automatisk komprimering av isolasjonen inne på bilen, som igjen gjør at vi kan suge raskere og få med oss inntil 5 ganger så mye pr lass. Ta kontakt for et pristilbud. Isoteks Miljø as utfører arbeid over hele landet og har i dag to vakuumlastere som suger alt fra flis og stubbloftleire til stein, jord, sand og bløte masser. Arbeidene utføres støvfritt. Vi kan benytte slanger helt opp til 200 mm i diameter. Den kraftigste bilen klarer slange- og rørlengder helt opp til 300 meter. Ved bruk av en slik bil kan man håndtere og transportere masser på steder hvor bruk av annet graveutstyr er ødeleggende. Dette er det beste alternativ til manuell arbeidskraft. Det er bare fantasien som setter begrensinger på bruken av en slik bil.

Noen eksempler på hva vi kan utføre:

  • Suging av leire og flis
  • Fjerne ballaststein på flate tak
  • Senke kjellergulv
  • Støvfri fjerning av rivningsmasser
  • Tømme sandfang på bensinstasjoner og lignende
  • Bulkmateriale – suge og blåse bulkmaterialer fra havarerte lastebiler.
  • Fjerne forurenset masse under bygg kan være aktuelt etter oljelekkasjer og lignende.
  • Pålefundamenter
  • Brannforebyggende – Brennbare materialer som ligger vanskelig tilgjengelig kan suges ut.
  • Rengjøring av maskiner og installasjoner som ikke tåler vann

les mer om Supersuger 

Loading
SE VÅRE REFERANSER