Spesialsanering

Håndtering av miljøskadelige stoffer

Vi hjelper deg med håndtering av alle typer av helse- og miljøskadelige stoffer. Fra planlegging, risikoanalyse og utførelse, til deponering og sluttbehandling.

Miljøsanering

Vi har 12 godkjente sanerere og 8 kjemikaliedykkere. Vi tar på oss jobber med PCB, kjemikalier, tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer.

Asbestsanering:

Vi er godkjente for arbeid med asbest av arbeidstilsynet og sanerer alt fra eternittplater på tak til asbestholdig rørisolasjon i fyrrom, samt sanering og demontering av fyrkjeler.

sanering

,Kurs om asbest

Vi tilbyr kurs og foredrag om asbestforekomster i bygg og innføring i aktuelle lover og forskrifter. Kursene passer for byggherrer, entreprenører eller teknisk personale fra alle fagområder.

Bare en liten del av asbestholdige bygningsmaterialer i eksisterende bygningsmasser er til nå blitt sanert. Det er viktig å huske at ikke all asbest nødvendigvis må fjernes og at arbeidet med asbest medfører risiko for fiberspredning, som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Riving og reparasjon av asbest og asbestholdige materialer skal meldes til Arbeidstilsynet og skal utføres av kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet.

sanering2

Eksempler på stoffer vi hjelper deg med

  • Asbest
  • Tungmetaller
  • PCB
  • Ulike type kjemikalier

Våre spesialteam rykker ut og hjelper deg på kort varsel!

Kontakt oss