Tømming av bulktank

  • Kunde: Transportfirma
  • Prosjekt : Miljøsanering

Litt om prosjektet

En lastebil med kalk hadde kjørt av veien, og tanken måtte tømmes før bilberging kunne finne sted. 

På kort varsel rykket vi ut og fikk suget ut all kalk. Dette ble så blåst over på en ny bulkbil som kunne frakte materialet til sluttdestinasjon. 

 

bulktank

Kontakt oss