Isoteks Miljø Øst betjener kunder i Oppland, Buskerud, Østfold og Vestfold. Isoteks Miljø Øst er samlokalisert med hovedkontoret som ligger på Gjøvik.

Isoteks Miljø Øst AS har 20 ansatte med lang og god erfaring innen våre fagfelt:

  • Blåseisolering av nybygg og bred erfaring med etterisolering av eldre bygg.
  • Sugebiler for rengjøring, fjerning av rivningsmasser, bulkmateriale, leire, flis, ballaststein etc.
  • Kartlegging og sanering av miljøskadelige stoffer (for eksempel asbest) og tyngre rengjøring med vakuumlaster (sugebil)